Pomáhame obetiam sexuálneho zneužívania

Podporte oz ASCEND

K napĺňaniu cieľov ASCENDu môžete prispieť

  • aktívnou formou spolupráce,
  • poukázaním príslušného percenta z daní v období podávania daňových priznaní (Zamestnanci, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií. Presný postup krokov pre poukázanie príslušného percenta z dane nájdete na http://rozhodni.sk/), 
  • alebo ľubovoľným finančným príspevkom na bankový účet o.z. ASCEND vedený vo Fio banka, a.s.: IBAN: SK9683300000002700575074, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX.


Kontakt: oz.ascend@gmail.com skype: oz_ascend - konzultácia musí byť dohodnutá vopred e-mailom