Pomáhame obetiam sexuálneho zneužívania

Podporte oz ASCEND

K napĺňaniu cieľov ASCENDu môžete prispieť

  • aktívnou formou spolupráce,
  • poukázaním príslušného percenta z daní v období podávania daňových priznaní,
  • alebo ľubovoľným finančným príspevkom na bankový účet o.z. ASCEND vedený pod číslom 2700575074/8330 vo Fio banka, a.s.


Kontakt: oz.ascend@gmail.com skype: oz_ascend - konzultácia musí byť dohodnutá vopred e-mailom