Pomáhame obetiam sexuálneho zneužívania

Poradenstvo

Ak ste človekom, ktorý v detstve zažil sexuálne zneužívanie, alebo ak s obeťou či páchateľom prichádzate do kontaktu a máte potrebu sa v problematike zorientovať, môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy oz.ascend@gmail.com.

Kontakt: oz.ascend@gmail.com skype: oz_ascend - konzultácia musí byť dohodnutá vopred e-mailom