Pomáhame obetiam sexuálneho zneužívania

Svojpomocná skupina

Ak máte záujem stretnúť sa s ľuďmi, ktorí majú podobnú skúsenosť a problémy ako vy, dajte nám vedieť. V Prešove (alebo jeho okolí) plánujeme vytvoriť priestor, kde sa budú môcť takíto ľudia pravidelne stretávať a zdieľať. V takejto skupine môže človek zažiť, že nie je so svojím problémom sám, môže získať náhľad na problémy ktorým čelí, a načerpať odvahu k možným riešeniam.

Kontakt: oz.ascend@gmail.com skype: oz_ascend - konzultácia musí byť dohodnutá vopred e-mailom