zneužívanie

Pomáhame obetiam sexuálneho zneužívania

o. z. Ascend

Vitajte sa web stránke občianskeho združenia ASCEND, ktoré sa zameriava na problematiku sexuálneho zneužívania detí.

Cieľom občianskeho združenia ASCEND je najmä:

 1. pomáhať obetiam sexuálneho zneužívania, teda jednotlivcom (najmä dospelým), párom, rodinám, skupinám a komunitám, ktorých život je priamo alebo nepriamo zasiahnutý touto špecifickou traumou;
 2. pomáhať ľuďom, ktorí pri výkone svojej profesie prichádzajú alebo môžu prichádzať do kontaktu s obeťami sexuálneho zneužívania,
 3. hľadať cesty k dosahovaniu restoratívnej spravodlivosti v prípadoch sexuálneho zneužívania.

K hlavným činnostiam ASCEND-u patrí:

 • poradenstvo pre dospelých, ktorí boli sexuálne zneužívaní v detstve a žijú s dôsledkami tejto traumy,
 • konzultácie pre rodičov detí, ktorí majú podozrenie, že ich dieťa je alebo bolo sexuálne zneužité,
 • konzultácie a vzdelávacie semináre pre príslušníkov rôznorodých pomáhajúcich profesií,
 • aktívne úsilie o zlepšenie funkčnosti systému sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku, 
 • osvetová činnosť,
 • vydavateľská činnosť.

NOVÉ PUBLIKÁCIE NA TRHU:

 • Sociálna práca s páchateľmi a obeťami sexuálneho zneužívania detí (2013)
 • Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami (2014)
 • Bližšie informácie nájdete v menu, v priečinku „Literatúra“.
Kontakt: oz.ascend@gmail.com skype: oz_ascend - konzultácia musí byť dohodnutá vopred e-mailom