sexualne-zneuzivanie.sk

Moje články a knihy

Publikácie, ktorých som autorkou sa nerodia ľahko ani rýchlo. Sú výsledkom systematického štúdia a dôkladného usporadúvania zhromaždených poznatkov do zrozumiteľnej podoby. Nepíšem ich preto, aby som zbierala „akademické čiarky“, ale preto, aby som pomohla ľuďom porozumieť náročnej problematike sexuálneho zneužívania. Väčšina mojich najvýznamnejších článkov, kapitol aj kníh je dostupná v plnom znení na:  https://www.researchgate.net/profile/Slavka_Karkoskova/publications ).

Z mojich kníh dávam do pozornosti potenciálnym čitateľom najmä:

KARKOŠKOVÁ, S. 2014. Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami. Veľký Šariš – Kanaš : Ascend.

Stiahnuť

KARKOŠKOVÁ, S. 2013. Sociálna práca s páchateľmi a obeťami sexuálneho zneužívania detí. Veľký Šariš – Kanaš : Ascend. 

Stiahnuť Stiahnuť

MICHANČOVÁ, S. 2005. Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami. Prešov : Prešovská univerzita.

Z mojich článkov môžu byť pre porozumenie problematike sexuálneho zneužívania užitočné najmä nasledujúce články (väčšinu z nich je možné stiahnuť v plnom znení po kliknutí na názov článku):